PATENTY I LICENCJE

Sternik Motorowodny
Wymagania
1. Ukończony 14 rok życia
3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
Wymagania
1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
Uprawnienia
1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych. 
Żeglarz jachtowy
Wymagania:
 1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
Uprawnienia
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.
W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Z patentem Żeglarza Jachtowego możemy po wodach śródlądowych pływać bez żadnych ograniczeń dotyczących akwenu, pory, wielkości jachtu czy powierzchni ożaglowania. Po prostu możemy żeglować każdym jachtem.

    Inland Power Yacht Skipper (www.issa-schools.org)
 Inland Skipper (www.issa-schools.org)
Yacht Crew (www.issa-schools.org)

SRC - VHF